سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
تاریخ : پنج شنبه 93/7/17 | 11:2 عصر | نویسنده : lida mokhtar
همیشه آخرین سطر برایش می نوشتم

" روزی بیا که برای آمدن دیر نشده باشد"

می نوشتم

" روزی بیا که هنوز دوستت داشته باشم

                                             که هنوز دوستم داشته باشی "

می نوشتم 

 "در نبودنت به تمام ذرات زندگی کافر شده ام

                                              جز ایمان به بازگشت تو

امروز نوشتم

یقینا آمده است

ولی روزی که من از هراس دیوار ها

خانه را که نه 

خودم را ترک کرده بودم

 تاریخ : چهارشنبه 93/6/12 | 8:15 عصر | نویسنده : lida mokhtar

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی

به این فکر نباش که اون چقدر احمق بوده

به این فکر کن که اون چقدر به تواعتماد داشته