سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا


\ روزی بیا که برای آمدن دیر نشده باشد \

همیشه آخرین سطر برایش می نوشتم

" روزی بیا که برای آمدن دیر نشده باشد"

می نوشتم

" روزی بیا که هنوز دوستت داشته باشم

                                             که هنوز دوستم داشته باشی "

می نوشتم 

 "در نبودنت به تمام ذرات زندگی کافر شده ام

                                              جز ایمان به بازگشت تو

امروز نوشتم

یقینا آمده است

ولی روزی که من از هراس دیوار ها

خانه را که نه 

خودم را ترک کرده بودم

 


پنج شنبه 93/7/17 ساعت 11:2 عصر توسط lida mokhtar نظرات ()

اعتماد

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی

به این فکر نباش که اون چقدر احمق بوده

به این فکر کن که اون چقدر به تواعتماد داشته


چهارشنبه 93/6/12 ساعت 8:15 عصر توسط lida mokhtar نظرات ()